พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๔๙
วัด วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.

ชาติภูมิ


     พระโสภณกิจจาภรณ์ มีนามเดิมว่า สำรวย พึ่งสิน เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดคลองน้ำชา ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนฺทโร) วัดโตนด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการปทุม ปญฺญาวุโธ วัดคลองน้ำชา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการเปรื่อง วัดทอง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๒๑ สอบได้เปรียญธรรม ประโยค
พ.ศ.๒๕๒๘ พธ.บ.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 เจ้าคณะเขตจอมทอง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูธรรมกิจจานุรักษ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณกิจจาภรณ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook