พระอธิการนวล มณีโสภโณ | พระสังฆาธิการ

พระอธิการนวล มณีโสภโณ


 
เกิด ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๔
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙
วัด วัดเขาศรีวิชัย
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 471

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการนวล มณีโสภโณ มีนามเดิมว่า นวล เทพพิพิธ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๔ (วันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะแม) ภูมิลำเนาเดิม บ้านคลองเรือ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายอินทร์ นางแดง เทพพิพิธ

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๖ คน คือ
     ๑. นางพร้อม
     ๒. นางขวด
     ๓. พระอธิการนวล
     ๔. นางพิมพ์
     ๕. นายเนียน
     ๖. นายฤทธิ์


การศึกษา

     ได้ศึกษาอักษรสมัยในสำนักพระอธิการคง เจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณรในสำนักวัดเขาศรีวิชัย โดยมี พระอธิการคง เจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย เป็นพระอุปัชฌาย์ อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ระยะหนึ่ง จึงได้ลาสิกขาไปช่วยบิดามารดา

     อุปสมบท ที่วัดบางน้ำจืด ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระชยาภิวัฒน์ (หนู) เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการพัก เจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด เป็นพระกรรมวาจานุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดตรีธาราม
 เจ้าอาวาสวัดเขาพระอานนท์
 เจ้าอาวาสวัดท่าพลาราม
 เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส
 เจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย

มรณกาล


     พระอธิการนวล มณีโสภโณ มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ สิริอายุได้ อายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๒๖ วันเศษ พรรษา ๕๔ที่มา


หนังสือมณีโสภณานุสรณ์ พิมพ์ที่ระลึกงานฌาปณกิจศพ พระอธิการนวล มณีโสภโณ อดีตวัดเขาศรีวิชัย โดย พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๒๓.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook