พระครูธรรมลังกาวี (หีต องฺกุโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมลังกาวี (หีต องฺกุโร)


 
เกิด ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๖๘
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
วัด วัดเชิงคีรี
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูธรรมลังกาวี มีนามเดิมว่า หีต แจ้งอนันต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุล เป็นบุตรของนายเซ่งอิ้ว กับ นางอยู่ แจ้งอนันต์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ วัดดอนสะท้อน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี พระครูสุวีราสยคุณ (พลอย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรกรณีย์ (หีต) เป็นพระกรรมวาจารย์


หลังจากอุปสมบท

     ภายหลังจากการอุปสมบท แล้วนั้น ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดดอนสะท้อน และวัดเชิงคีรี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และได้พยายามศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดชลธีพฤกษาราม
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น สาธารณูปการอำเภอสวี
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอสวี
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระครูธรรมลังกาวี (หีต องฺกุโร) มรณภาพด้วยอาการสงบ ด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมสิริอายุ ๙๐ ปี พรรษา ๖๘

     ทางวัดได้เก็บสังขารไว้ ๑๑ ปี จึงจัดงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเชิงคีรี ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมลังกาวี
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook