พระอธิการลี ตาณงฺกโร | พระสังฆาธิการ

พระอธิการลี ตาณงฺกโร


 
เกิด ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
พรรษา ๕๓
วัด วัดหัวตลุกวนาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระอธิการลี ตาณงฺกโร มีนามเดิมว่า ลี ถุวัตถี เกิดเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ บิดา นายเคน มารดา นางอ่อน ถุวัตถี ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดสุรพิมพาราม ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูสารเมธากร วัดสุรพิมพาราม ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์ชน วัดสุรพิมพาราม ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูคุณสารวิจิตร วัดสุรพิมพาราม ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๙  เป็น เจ้าสำนักสงฆ์สระแก้ววนาราม
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนาราม


ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook