พระครูอุดมปัญญา (น่วม) - พระสังฆาธิการ

พระครูอุดมปัญญา (น่วม)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๗๘
อายุ ๗๕ ปี
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
วัด วัดเสนานุชรังสรรค์
ท้องที่ พังงา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอุดมปัญญา มีนามเดิมว่า น่วม ไม่ปรากฏนามสกุล เกิดประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๘ ภูมิลำเนาเดิม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


การศึกษา

     ได้รับการศึกษาอักขระขอมโบราณ ท่องสวดมนต์ภาวนา ฝึกฝนเจริญวิปัสสนาและธุดงค์วัตร จากพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษในยุคนั้นหลายรูปจนเชี่ยวชาญและแตกฉาน ดังปรากฏการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เมืองตะกั่วป่า และเป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองตะกั่วป่าในเวลาต่อมา


อุปสมบท

     เมื่ออายุครบบวช ก็คาดว่าได้รับการอุปสมบท ณ วัดหน้าเมือง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยคาดว่ามีพระอุปัชฌาย์เรือง เจ้าอาวาสวัดหน้าเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๐๘ - ๒๔๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดใหม่กำแพง
พ.ศ. ๒๔๔๗  เป็น ว่าที่ เจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า
พ.ศ. ๒๔๔๘  เป็น เจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า รูปแรก

ผลงาน


     พระครูอุดมปัญญาสังฆปาโมกข์ (น่วม) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนที่วัดใหม่ เมืองตะกั่วป่า โดยท่านพระครูอุดมปัญญาเป็นอาจารย์ เป็นผู้สอนเรียนหนังสือไทยกับเลข ซึ่งปรากฏในรายงานตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคุณมหานายก ผู้ตรวจการคณะสงฆ์ ซึ่งระบุว่า.....ได้จัดตั้งขึ้นเป็นทำนองโรงเรียนวัด อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดใหม่กำแพง (วัดเสนานุชรังสรรค์ ในปัจจุบัน) เป็นตัวโรงเรียน
     ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๔๙ พระราชเมธี ผู้ตรวจการคณะสงฆ์ มาตรวจเห็นว่ามีเด็กเข้ามาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ๗๐ - ๘๐ คน ควรจะจัดให้เป็นตัวโรงเรียนหลวงขึ้นได้ จึงจัดหาครูให้คนหนึ่ง ให้นามโรงเรียนว่า "ราษฎร์บำรุง" ดำรงอยู่ในอุปการะของพระครูอุดมปัญญา (น่วม) เจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า เป็นผู้สอดส่องดูแลการสอน การปกครอง ความเป็นอยู่ของครูและนักเรียนตลอดมา

มรณกาล


     พระครูอุดมปัญญา (น่วม) เจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า อาพาธเป็นไข้ ถึงมรณภาพ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๔

     วันที่ ๕ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๙ พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดหีบเพลิงส่งไปพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมปัญญา (น่วม) เจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า พระราชทานเงิน ๑๐๐๐ สตางค์ ผ้าขาว ๑ พับ

     ** พ.ศ.๒๔๕๗ คณะศิษยานุศิษย์ในท่านพระครูอุดมปัญญา (น่วม) ได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐท่านพระครูอุดมปัญญา (น่วม) ๑ องค์ ทางมุมทิศอีสานของอุโบสถเพื่อเป็นอนุสาวรีย์และที่สักการะ ยังปรากฏเห็นในปัจจุบัน

สมณศักดิ์


ร.ศ. ๑๒๔ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๘) เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะใหญ่เมืองตะกัวป่า ที่ พระครูอุดมปัญญา

ที่มา


หนังสือประวัติวัดจังหวัดพังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา พ.ศ.๒๕๒๐.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง
อุษา พร้อมประเสริฐ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook