พระครูรัตนโมลี (หนู สุวณฺณสโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูรัตนโมลี (หนู สุวณฺณสโร)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๘๕
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๐๕
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
วัด วัดดอนแย้
ท้องที่ สงขลา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูรัตนโมลี มีนามเดิมว่า หนู ลือขจร เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๕ ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๕ ณ วัดดอนแย้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูรัตนโมลี (หมี) อดีตเจ้าคณะรองเมืองสงขลา/อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแย้ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า สุวณฺณสโร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนแย้
พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๓๘  เป็น รั้งตำแหน่งเจ้าคณะรองเมืองสงขลา
พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๕๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา กิตติมศักดิ์

ศิษย์ที่สำคัญ


  • หลวงพ่อเพชร อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแย้ (มีศักดิ์เป็นหลานชาย)
  • พระครูพิพัฒน์ชลธาร (เอียด สุวณฺโณ) วัดชลธาราวาส (วัดบางกล่ำ)
  • พระธรรมธร ร่วง ธรรมทินโน วัดศาลาโพธิ์ เป็นต้น

วัตถุมงคล

     พระครูรัตนโมลี (หนู สุวณฺณสโร) เป็นพระเถระที่ทรงคุณในด้านวิปัสนากรรมฐาน และเชี่ยวชาญทางไสยเวทย์ มีลูกศิษย์ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน อยู่หลายรูป สำหรับวัตถุมงคลที่ทันท่าน ที่เห็นเด่นชัดในปัจจุบัน คือ พระกรุวัดดอนแย้ ลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผา เผาแบบสุกๆ ดิบๆ ใช้เนื้อพระกรุสมัยศรีวิชัย และทวารวดี มาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระกรุดอนแย้ พระกรุนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ พระเกจิในสมัยนั้นร่วมปลุกเสก ซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีพุทธาคมมาก เมื่อสร้างเสร็จนำมาบรรจุกรุที่วัดดอนแย้ จังหวัดสงขลา

มรณกาล


     พระครูรัตนโมลี (หนู สุวณฺณสโร) วัดดอนแย้ จังหวัดสงขลา อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (กิตติมศักดิ์) อาพาธด้วยโรคชรา ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ สิริอายุได้ อายุ ๘๘ ปี พรรษา ๖๗

     หมายกำหนดการ ส่งหีบเพลิงไปพระราชทานเพลิงศพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพนักงานจัดหีบเพลิงส่งไปพระราชทานเพลิงศพ คือ วันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ศพพระครูรัตนโมลี (หนู) เจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์ ที่วัดดอนแย้ จังหวัดสงขลา พระราชทานเงิน ๑๐๐๐ สตางค์ ผ้าขาว ๒ พับ

สมณศักดิ์


ร.ศ. ๑๐๐ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๔) เป็น พระปลัด ฐานากรมใน พระครูรัตนโมลี (หมี) เจ้าคณะรองเมืองสงขลา
ร.ศ. ๑๑๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๙) เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูรัตนโมลี เจ้าคณะเมืองสงขลา

ที่มา


บันทึกเสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.
รายงานตรวจการจัดการคณะการทางพระสาสนา และการศึกษา จำนวนศก ๑๒๔ ของพระศิริธรรมมุนี เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช.
ข้อมูลเดิมจากสื่อทั่วไป.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า/รวบรวม เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : ค้นคว้า/รวบรวม เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook