พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (ขาว) - พระสังฆาธิการ

พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (ขาว)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๘๙
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๒
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
วัด วัดสราภิมุข
ท้องที่ พังงา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปฏิภาณพังงารัฐ มีนามเดิมว่า ขาว เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ ปีมะเมีย


การศึกษา

     ได้รับการศึกษาอักขระขอมโบราณ ท่องสวดมนต์ภาวนา ฝึกฝนเจริญวิปัสสนาและธุดงค์วัตร จากพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษในยุคนั้นหลายรูปจนเชี่ยวชาญและแตกฉาน


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๒ (อายุ ๒๓ ปี) ณ วัดมงคลสุทธาวาส โดยมี พระอุปัชฌาย์พุฒ อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลสุทธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดสราภิมุข
พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๗  เป็น เจ้าคณะรองเมืองพังงา
พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๖๔  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองพังงา

ความสำคัญของวัดสราภิมุข ในอดีต


     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดำเนิน โปรดให้มีการปรับปรุงพระราชทานทุนทรัพย์และสถาปนาขึ้นพระอารามหลวง พร้อมพระราชทานนามว่า “วัดประพาสประจิมเขต” หลังจากสิ้นยุคพระครูปฎิภาณพังงารัฐ (ขาว) แล้วนั้น ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชา นุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จทอดพระเนตร วัดแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรม ขาดการเอาใจใส่จึงได้มีกระแสรับสั่งให้หาสถานที่สร้างวัดใหม่แทน กรมการเมืองจึงได้เลือก บริเวณที่ธรณีสงฆ์ของวัดมงคลสุทธาวาส คือ ถ้ำพุงช้าง เป็นวัดประพาสประจิมเขต ในปัจจุบัน ส่วนวัดเดิมก็เปลี่ยนนามวัด เป็นวัดสราภิมุข

     อดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดถือน้ำพิพัฒสัตยา ของคณะข้าราชการระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่อวัดชำรุดทรุดโทรม อุโบสถพังลง จึงเปลี่ยนสถานที่ไปถือน้ำ ที่ วัดประชุมโยธี


ผลงานและคุณความดี


     พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (ขาว) ท่านมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการปกครองคณะสงฆ์ พัฒนาวัดวาอารามแห่งนี้เจริญอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น สร้างกำแพงล้อมรอบ ศาลาการเปรียญ เสนาสนะ กุฏิ ที่อยู่พระสงฆ์ นอกจากนี้ท่านยังเป็นหมอยาโบราณด้วย และยังชำนาญเขียนลายไทย และเป็นช่างแกะสลักด้วย ฝีมือการแกะสลักของท่าน คือ เตียงนอน แกะสลักลายไทย ตั้งไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปบนกุฏิวัดสราภิมุข ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

มรณกาล


     พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (ขาว) เจ้าคณะจังหวัดพังงา อาพาธด้วยโรคชรา มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ตรงกับวันพุธ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๒ ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ๑ ปีเศษ

     วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดหีบเพลิงส่งไปพระราชทานเพลิงศพ พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (ขาว) ณ วัดประพาสประจิมเขต จังหวัดพังงา พระราชทานเงิน ๕๐๐ สตางค์ ผ้าขาว ๑ พับ ต่อมาได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ หลังจากมรณภาพ ๑ ปีเศษ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (เนตร) เจ้าคณะเมืองพังงา วัดชนาธิการาม (วัดสำนักปรุ)
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุทัศน์ธรรมคุณ เจ้าคณะรองเมืองพังงา
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการ จัดส่งสัญญาบัตรไปพระราชทาน ให้ พระครูสุทัศน์ธรรมคุณ วัดประพาสประจิมเขต เป็น พระครูปฏิภาณพังงารัฐ สัฆปาโมกข์ เจ้าคณะใหญ่เมืองพังงา


***
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ประกาศกระทรวงธรรมการ ได้เปลี่ยนคำว่า เมือง เป็น จังหวัด และทางคณะสงฆ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเจ้าคณะเมือง เป็น เจ้าคณะจังหวัด ซึ่ง เมืองพังงา มี พระครูปฏิภาณพังงารัฐ (ขาว) เจ้าคณะเมืองพังงา เป็น เจ้าคณะจังหวัดพังงารูปแรก


ที่มา


หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์.
ข้อมูลจากหนังสือประวัติวัดจังหวัดพังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา พ.ศ.๒๕๒๐ โดยการอนุเคราะห์จากคุณชำนาญ แซ่ก่ำ.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า/เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : ค้นคว้า/เรียบเรียง
อุษา พร้อมประเสริฐ : ค้นคว้า/เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook