พระปลัด สวัสดิ์ อินฺโทภาโส | พระสังฆาธิการ

พระปลัด สวัสดิ์ อินฺโทภาโส


 
เกิด ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๓๖
มรณภาพ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดธาราวดี
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระปลัด สวัสดิ์ อินฺโทภาโส มีนามเดิมว่า สวัสดิ์ ชมภูพล เกิดเมื่อ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะแม เป็นบุตรของ นายทอง - นางทิม ชมภูพล ณ บ้านหนองลาน ม.๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ๖ คน ดังนี้

     ๑. นางบุญเทียบ สมรสกับ นายหรั่ง เพชรชู
     ๒. นางบุญทิพย์ สมรสกับ นายให้ มุกข์แก้ว
     ๓. นายสวัสดิ์ ชมภูพล (พระปลัด สวัสดิ์ อินฺโทภาโส)
     ๔.นายเจริญ ชมภูพล สมรสกับ นางเจี้ยม
     ๕. น.ส.บุญจันทร์ ชมภูพล
     ๖. นางบุญเงิน สมรสกับ นายหวล ธรฤทธิ์

     ในวัยปฐม ได้เข้าศึกษาจนจบชั้นประถม ณ โรงเรียนวัดอัมพาราม และเป็นศิษย์ในพ่อท่านนุ้ย สุวณฺโณ และ พ่อท่านชู ฉนฺทเสวี วัดอัมพาราม


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พัทธสีมาวัดอัมพาราม (วัดม่วง) โดยมี พระครูรัตนวิมล (แบน มณีรตโน) วัดท่าเคย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาข้อง เกสโร วัดอัมพาราม (พระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ) เป็นพระคู่สวด

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษา ณ วัดอัมพาราม (วัดม่วง) ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๑ ชาวบ้านได้มานิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดธาราวดี (ดอนตะโก) ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นพระปลัดฐานานุกรมใน พระอุดมธรรมปรีชา (ข้อง เกสโร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระเทพสิทธินายก) พ่อท่านสวัสดิ์ได้จำพรรษาในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธาราวดี (ดอนตะโก) ต่อจากพระสมุห์โทะ จวบจนมรณภาพ ตลอด ๒๐ ปีที่ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ท่านได้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ได้ทำประโยชน์มากมายแก่พุทธศาสนา เช่น เสนาสนะต่างๆภายในวัด สาธารณประโยชน์ ถนน คูคลองต่างๆ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ไว้คู่กับวัด อีกทั้งท่านเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     พ่อท่านสวัสดิ์ท่านได้ศึกษาตำราโบราณของพ่อท่านนุ้ย ในด้านเลขยันต์ และตำรายาสมุนไพรรักษาโรค ตำราฤกษ์-ยาม แม้ไม่ได้รับถ่ายทอดจากพ่อท่านนุ้ยโดยตรง แต่นับว่าท่านได้ศึกษาจากตำราของพ่อท่านนุ้ย อีกทั้งอุปสมบท ณ วัดอัมพาราม ในอันเตวาสิกของพ่อท่านนุ้ย สุวณฺโณ และ พ่อท่านชู ฉนฺทเสวี และได้จำพรรษา ณ วัดอัมพารามอยู่ระยะหนึ่ง เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดงานฌาปนกิจศพพ่อท่านนุ้ยอีกด้วย ท่านได้ใช้วิชาความรู้สงเคราะห์ญาติโยม เป็นที่นับถือของชาวบ้านมากมาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดธาราวดี

มรณกาล


     พระปลัด สวัสดิ์ อินฺโทภาโส ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง เวลา ๐๖.๒๕ น. สิริอายุ ๕๗ ปี พรรษา ๓๖ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ระยะหนึ่ง และได้ปิดศพไว้ ๑๐๐ วัน และได้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุพิเศษ วัดธาราวดี (ดอนตะโก) เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระอุดมธรรมปรีชา (ข้อง เกสโร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระเทพสิทธินายก)

ที่มา


หนังสือพระคุณแม่ร้อยแปดคำกลอน ของ เกสโรทัย (พระเทพสิทธินายก) พิมพ์เป็นที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ พระปลัดสวัสดิ์ อินฺโทภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดธาราวดี วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณตาขำ แง่งจุ้ย ปราชญ์ชาวบ้านข้างวัดอัมพาราม (วัดม่วง).

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง/เผยแพร่

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook