พระอธิการหีต ธมฺมธโร | พระสังฆาธิการ

พระอธิการหีต ธมฺมธโร


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๗
อายุ ๗๒ ปี
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๘๙
วัด วัดนาบุญ
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 2,154

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการหีต ธมฺมธโร มีนามเดิมว่า หีต ธนะพิทักษ์ เกิดเมื่อ วันจันทร์ ปีจอ พ.ศ. ๒๔๑๗ เป็นบุตรของ นายคง ธนะพิทักษ์ เป็นชาวอำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน ๔ คน ดังนี้

     ๑. นายดำ ธนะพิทักษ์
     ๒. นางนุ้ย ธนะพิทักษ์
     ๓. นางเรือง ธนะพิทักษ์
     ๔. นายหีต ธนะพิทักษ์ (พ่อท่านหีต ธมฺมธโร)

     ในวัยปฐม บิดามารดาได้ส่งเข้าศึกษาอักขระสมัย ในสำนักวัดใหญ่ (วัดสุวรรณคีรี) และได้บรรพชาเป็นสามเณร และศึกษาความรู้จนจบชั้นประถมตามที่รัฐบาลในสมัยนั้นกำหนด และต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ตามลำดับ


บรรพชาอุปสมบท

     เดิมทีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสุวรรณคีรี (วัดใหญ่) ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

     ต่อมาเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะมหานิกาย โดยมี พระครูธรรมจารี (หนู) เจ้าคณะแชวงขันเงิน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการขำ วฑฺฒโน วัดประสาทนิกร เป็นพระกรรมวาจาจารย์


ศึกษาวิชาความรู้

     ต่อมาได้ออกธุดงค์หาความรู้ โดยได้เดินจาริกมาทางใต้เพื่อหาความรู้ที่พอจะพาตัวเองและช่วยคนอื่นได้ จึงได้พบเข้ากับพ่อท่านนุ้ย และได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากพ่อท่านนุ้ยรวมทั้งตำราสายเขาอ้อในเรื่องของยาสมุนไพรรักษาโรคและการทำเครื่องรางของขลังต่างๆ เช่น ตะกรุด แหวนพิรอด ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ เป็นต้น จนสำเร็จมีวิชาติดตัว

     ต่อมาได้เดินทางกลับไปยังที่ที่ตนจากมา ไม่ทราบว่าจำพรรษา ณ วัดใดบ้าง แต่ต่อมา เมื่อท่านอายุได้ ๕๕ ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้มีชาวบ้านนิมนต์ท่านให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนาบุญ ซึ่งสมัยนั้นวัดนาบุญมีความเสื่อมโทรมรกร้างเพราะไม่มีพระมาจำพรรษา


ทัฬหีกรรมบวชใหม่ในคณะธรรมยุต

     อุปสมบทเปลี่ยนนิกาย จากมหานิกายเป็นธรรมยุต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมี พระธรรมารามคณีสุปรีชาสังฆปาโมกข์ (หนู อชิโต) เจ้าคณะจังหวัดหลังสวน (ชุมพร) วัดโตนด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นพระอุปัชฌาย์


การคณะสงฆ์

     ท่านได้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนาบุญ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา บูรณะ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะ วัดนาบุญจนเจริญขึ้นมาตามลำดับ

     พ่อท่านหีต ท่านเป็นคนรูปร่างเล็ก เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว สมถะ มีผู้เคารพศรัทธาท่านมากมาย เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านนาบุญ ควบคู่กับ บารมีของพระพุทธรูปไม้แกะโบราณ นาม “หลวงพ่อภาร วัดนาบุญ” พ่อท่านหีตท่านได้ใช้วิชาที่ท่านร่ำเรียนมาสงเคราะห์ญาติโยมที่มาพึ่ง ทั้งเรื่องการรักษาโรคแผนโบราณโดยใช้สมุนไพร และการทำเครื่องรางของขลัง เช่น ตะกรุด แหวนพิรอด พิรอดแขน ลูกอม เสื้อยันต์ ผ้ายันต์ พระปิดตา พระเครื่องเนื้อว่านยา เป็นต้น ซึ่งสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๖ เป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยที่ท่านดำรงขันธ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดประสบการณ์แก่พวกชายชาตรีที่นิยมเครื่องรางของขลังไว้ป้องกันตัว ซึ่งหายากในปัจจุบัน เพราะจำนวนการสร้างที่น้อย

     ส่วนวัตถุมงคลประเภทรูปตัวท่าน เช่น เหรียญ รูปหล่อ รูปถ่าย ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะด้วยความศรัทธาจึงเกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดนาบุญ

มรณกาล


     พระอธิการหีต ธมฺมธโร มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ สิริอายุ ๗๒ ปี บวชอยู่ในคณะธรรมยุติกนิกายได้ ๑๗ พรรษา ซึ่งก่อนหน้าบวชอยู่ในคณะมหานิกายได้ ๓๕ พรรษาที่มา


ข้อมูลประวัติพ่อท่านหีต ธมฺมธโร วัดนาบุญ โดย พระสิทธิพงษ์ ญาณสุทฺโธ.
จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง/เผยแพร่
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง/เผยแพร่


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook