พระปลัด ครื้น พุทฺธรกฺขิต | พระสังฆาธิการ

พระปลัด ครื้น พุทฺธรกฺขิต


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๑
มรณภาพ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓
วัด วัดช่องลม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดช่องลมที่มา


naklangbolan.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook