พระใบฎีกา ชู รตโน | พระสังฆาธิการ

พระใบฎีกา ชู รตโน


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๓
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๑
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วัด วัดมูลเหล็ก
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระใบฎีกา ชู รตโน มีนามเดิมว่า ชู ฉิมเรศ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ปีมะเมีย ในวัยเด็กได้ศึกษาจนจบอักขระสมัยเบื้องต้น มีอาชีพทำนาและทำตาลโตนด ก่อนอุปสมบทได้เกิดอุบัติเหตุตกต้นตาล ทำให้ขาซ้ายมีความผิดปกติ (ขาลีบ) แต่สามารถเดินได้ แต่ไม่ค่อยสะดวกนัก (ไม่สามารถพับขาได้)


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ (อายุ ๒๘ ปี) ณ พัทสีมาวัดมูลเหล็ก โดยมี พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสฺโส) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดสมุหนิมิต เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์ ไม่ทราบนามพระคู่สวด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “รตโน

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษา ณ วัดมูลเหล็ก ท่านมีความสามารถพิเศษด้านรักษาเกี่ยวกับเอ็นและกระดูก มีความเชี่ยวชาญยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรค เป็นพระนักพัฒนา เคร่งครัดพระธรรมวินัย เป็นสหธรรมิกที่สนิทแนบแน่น ของ พระครูรัตนวิมล (แบน มณีรตโร) เจ้าคณะตำบลท่าเคย วัดอินทาราม (วัดท่าเคย) พ่อท่านชูมีอายุมากกว่าพ่อท่านแบน ๖ ปีเศษ แต่ในทางพรรษา พ่อท่านแบนท่านมีความอาวุโสกว่า ๓ พรรษา เมื่อมีงานหรือกิจกรรมทางคณะสงฆ์ พ่อท่านชูและพ่อท่านแบน จะไปมาหาสู่กันเป็นพระจำ จะเห็นได้จากรูปถ่ายในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ จะมีพ่อท่านชู พ่อท่านแบน และพ่อท่านเนียม เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง ร่วมอยู่ในภาพ

     สมัยก่อนเมื่อวัดอินทารามหรือวัดท่าเคยมีงาน พ่อท่านชูได้มีศิษย์หามโดยแคร่ไปร่วมงานเสมอ เพราะพ่อท่านชูท่านเดินไม่คล่องตัว (เดินกระทุ้ง) จากการสอบถามเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันกล่าวว่า พ่อท่านชูเดินกระทุ้งเหมือนพระครูมงคลนันทคุณ หรือ พ่อท่านพริ้ม คเวสโก วัดนันทาราม ในทางกลับกัน เมื่อวัดมูลเหล็กมีงาน พ่อท่านแบนวัดท่าเคยจะเดินทางมาร่วมเสมอเป็นประจำทุกปี

     เมื่อพ่อท่านชู มรณภาพ การจัดการงานศพจะมีพ่อท่านแบนเป็นกำลังหลักในการจัดงานบำเพ็ญกุศล ร่วมกับพระคณาจารย์อื่นๆในเขตพื้นที่อำเภอท่าฉางร่วมด้วย ดังภาพที่แนบในโพสต์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๕๐๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะหมวดท่าฉาง (เจ้าคณะตำบลท่าฉาง)
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระใบฎีกา ชู รตโน อาพาธด้วยโรคชรา ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ณ วัดมูลเหล็ก สิริอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๖๓

     ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลระยะหนึ่ง และเก็บศพไว้เป็นเวลา ๑๐๐ วัน และได้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยก่อสร้างเมรุพิเศษขึ้น ณ ลานวัดมูลเหล็ก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูยุตตโกฐยติกิจ (เนียม พุทฺธรกฺขิโต) เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง วัดบางน้ำจืด

ที่มา


เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔.
ข้อมูลและภาพ จาก พระครูสุกิตติธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็กรูปปัจจุบัน.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า/เรียบเรียง/เผยแพร่
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : ค้นคว้า/เรียบเรียง/เผยแพร่

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook