พระครูพิศาลคณะกิจ (เผือก พุทธสิริ) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิศาลคณะกิจ (เผือก พุทธสิริ)


 
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๕
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๔๘๒
วัด วัดทองประธาน
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพิศาลคณะกิจ เกิดประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๕


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ (อายุ ๒๐ ปี) ณ พัทธสีมาวัดถ้ำสิงขร โดยมี พระครูประกาศธรรมคุณ (เกว ติสโส) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๗๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๗๒  เป็น เจ้าคณะแขวงท่าโรงช้าง
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๘๒  เป็น เจ้าคณะแขวงบ้านนา
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองประธาน
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น พระอุปัชฌาย์

ผลงาน


     ได้ร่วมกับพระครูประกาศธรรมคุณ (เกว ติสโส) ได้จัดสร้างกุฎิ ศาลาการเปรียญ และเสนาสนะ ต่างๆ ภายในวัดถ้ำสิงขรและวัดทองประธาน

     พ.ศ. ๒๔๗๑ พระครูพิศาลคณะกิจ (เผือก) อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา /อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร ได้สร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุอัฐิของพระครูประกาศธรรมคุณ มูลค่า ๓๕๐ บาท

ลาสิกขา


     พระครูพิศาลคณะกิจ (เผือก พุทธสิริ) ลาสิกขา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูประกาศธรรมคุณ (เกว ติสโส) เจ้าคณะแขวงพุมดวง
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิศาลคณะกิจ เจ้าคณะแขวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา


พระครูกิตติวรรณวิมล (วัชรินทร์ ป.ธ.๔) จอ.บ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม.
พระครูปราการถิรคุณ (วิเชียร ฐานสุทโท) เจ้าอาวาสวัดปราการ.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook