พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (หนู) - พระสังฆาธิการ

พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (หนู)


 
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๕
พรรษา ๖๘
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๔๓
วัด วัดสมุหนิมิต
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว มีนามเดิมว่า หนู เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๕ ในช่วงต้นรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ ณ พุมเรียง เมืองไชยา ไม่ทราบนามบิดามารดา และนามสกุลของท่าน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๕ (อายุ ๒๐ ปี) ณ พัทธสีมาวัดโพธาราม ในสมัยที่พระครูลังกาแก้ว (พิน) วัดสมุหนิมิต เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๐๘ - ๒๔๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
พ.ศ. ๒๔๑๕ - ๒๔๓๓  เป็น รองเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๔๓  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

     ***(สันนิษฐานว่าท่านพระครู มีความชราภาพเป็นอันมาก ทำให้การปกครองคณะสงฆ์ได้รับจากดูแลโดย พระครูโสภณเจตสิการาม (หนู ติสโส) เจ้าคณะรอง เป็นส่วนใหญ่บทบาทแลพความสำคัญของท่านจึงไม่เด่นชัด และหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ทางคณะสงฆ์)


ศิษย์ที่สำคัญ


  • พระชยาภิวัฒน์ (หนู ติสโส) วัดสมุหนิมิต
  • พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) วัดโพธาราม
  • พระอธิการครื้น วัดเวียง เป็นต้น

มรณกาล


     พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (หนู) มรณภาพ โดยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับปีชวด สิริอายุ ๘๘ ปี พรรษา ๖๘

     เก็บศพบำเพ็ญกุศล ๑ ปีเศษ พระราชทานเพลิงศพ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ วัดสมุหนิมิต

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูการาม เจ้าคณะรองเมืองไชยา
พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา

ที่มา


สำเนาเอกสารประวัติพระชยาภิวัฒน์ (หนู ติสโส) วัดสมุหนิมิต.
หนังสือพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) วัดโพธาราม เป็นต้น.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า/รวบรวม เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : ค้นคว้า/รวบรวม เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook