พระครูอนุกูลสุวรรณากร (สมควร อธิปุญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระครูอนุกูลสุวรรณากร (สมควร อธิปุญฺโญ)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดพระรูป
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระรูป

มรณกาล


     พระครูอนุกูลสุวรรณากร (สมควร อธิปุญฺโญ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๒๐ น. ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูอนุกูลสุวรรณากร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook