พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่ ยโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่ ยโส)


 
เกิด ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐
อุปสมบท ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
วัด วัดหนองพะอง
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสุตาธิการี มีนามเดิมว่า ทองอยู่ ชมปรารภ เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน บิดาชื่อ นายคำ มารดาชื่อ นางปั่น บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแขม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบัน ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)


บรรพชา - อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ณ วัดหนองพะอง ตำบลหนองแขม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดธนบุรี โดยมี พระครูสังวรศีลวัตร (อาจ) วัดดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูถาวรสมณศักดิ์ (คง) วัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการแห ปัญจสุวัณโณ วัดหนองพะอง ตำบลหนองแขม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดธนบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


ความชำนาญ

ความเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระ - คันถธุระ
เขียนและอ่าน ภาษาขอมได้ดี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๕๒๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูสุตาธิการี
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook