พระอุปัชฌาย์นุ่น สิริมุนี | พระสังฆาธิการ

พระอุปัชฌาย์นุ่น สิริมุนี


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๙
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๓
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 457

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

มรณกาล


     พระอุปัชฌาย์นุ่น สิริมุนี อาพาธโรคชรา มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๕๒ที่มา


แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒๐ ภาค ๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๕ หน้า ๕๙๐ ค้นคว้าจาก หอสมุดแห่งชาติ กทม..

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ค้นคว้า / เรียบเรียง
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : แนะนำข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook