พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร) - พระสังฆาธิการ

พระวินัยสาทร (ถวิล ถาวโร)


 
วัด วัดพระแท่นศิลาอาสน์
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูถาวรธรรมโกวิท
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยสาทร

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๑๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook