พระครูจุล | พระสังฆาธิการ

พระครูจุล


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๔๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๔
พรรษา ๒๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๗๔
วัด วัดกาญจนาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 451

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูจุล มีนามเดิมว่า จุล ไม่ปรากฏนามสกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) อดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะแขวงกาญจนดิฐ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น กรรมการศึกษา ประจำอำเภอกาญจนดิฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มรณกาล


     พระครูจุล มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ สิริอายุรวม ๔๑ ปี พรรษา ๒๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระครูประทวน เจ้าคณะแขวง

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook