พระครูอั้น อิสฺสโร | พระสังฆาธิการ

พระครูอั้น อิสฺสโร


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๐๙
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๑
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๗๒
วัด วัดไทรงาม
ท้องที่ สงขลา
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 398

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

ก่อน พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น เจ้าคณะหมวดบ่อยาง
พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๒  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองสงขลา
 เจ้าอาวาสวัดไทรงาม


ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook