พระอธิการสงค์ ธมฺมโชโต | พระสังฆาธิการ

พระอธิการสงค์ ธมฺมโชโต


 
เกิด ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๔๘ ปี
อุปสมบท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
พรรษา ๒๒
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๙๕
วัด วัดธัญญาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 502

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการสงค์ ธมฺมโชโต มีนามเดิมว่า สงค์ จองจิตต์ เกิดเมื่อ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘/๘ (เดือน ๘ สองหน) ปีมะโรง ณ บ้านต้นยวน พื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อนายหวาน จองจิตต์ มารดาชื่อนางหน จองจิตต์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย เวลา ๑๖.๐๖ น. (เมื่ออายุได้ ๒๖ ปี) ณ พัทธสีมาวัดพนม โดยมี พระครูสุรัษฎาภิรมย์ ขณะเป็น พระอธิการตีด ติสฺโส วัดพนม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์รอด ภาสิโต วัดเขาพัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการจูด ฆงฺคสุวณฺโณ วัดตาขุน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ธมฺมโชโต” แปลว่า แสงสว่างแห่งธรรม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดพนม
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพนม
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพนม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดธัญญาราม (วัดห้างข้าว)

มรณกาล


     พระอธิการสงค์ ธมฺมโชโต ได้อาพาธด้วยโรคประจำตัว และได้ไปพักรักษาตัวที่วัดพนม ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอุปสมบท ในพระอุปัชฌาย์พระครูสุรัษฎาภิรมย์ (ตีด ติสฺโส) แต่ก็ไม่เป็นผล อาการได้ทรุดหนักลง

      พระอธิการสงค์ ธมฺมโชโต มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดพนม สิริอายุ ๔๘ ปี พรรษา ๒๒ที่มา


เอกสารประวัติพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม บันทึกเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ ค้นคว้าจาก วัดปราการ.
เอกสารสำรวจพระสังฆาธิการ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๔๙๔ โดย พระวัตตจารีศีลสุนทร (เกตุ ธมฺมวโร) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี วัดไตรธรรมารามฯ.
จากการสัมภาษณ์ คุณตาเอื้อ พิทักษ์แทน ไวยาวัจกรวัดพนม เมื่อปี ๒๕๖๑.
ภาพและข้อมูลบางประการ จาก พระใบฎีกาศรัณยู ติสฺสวํโส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธัญญาราม.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ค้นคว้า/เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook