พระวรพงษ์ เขมวํโส | พระสังฆาธิการ

พระวรพงษ์ เขมวํโส


 
อายุ ๔๗ ปี
พรรษา ๑๔
วัด วัดพระธรรมกายบูโรส
ท้องที่ ประเทศสวีเดน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 108

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook