พระอธิการจิรภัทร จิรปภาโส | พระสังฆาธิการ

พระอธิการจิรภัทร จิรปภาโส


 
อายุ ๓๒ ปี
พรรษา ๑๒
วัด วัดพระธาตุจอมแจ้ง
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒, พธ.ม.


VIEW : 110

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ประโยค ๑ - ๒
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๑๖ [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ แห่ง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook