พระครูลอย เจตสิกาโร | พระสังฆาธิการ

พระครูลอย เจตสิกาโร


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๔๑
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๔๑
มรณภาพ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
วัด วัดเวียงสระ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 783

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูลอย เจตสิกาโร มีนามเดิมว่า ลอย แสงอนันต์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ปีจอ ไม่ทราบนามบิดามารดา แต่เมื่อท่านคลอดได้ ๗ วัน มารดาท่านท่านได้เสียชีวิต มีทางญาติคือ นายแย้ม - นางกัน แสงอนันต์ ซึ่งเป็นบิดาของนายคล่อง แสงอนันต์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ตำบลเวียงสระ รับเป็นผู้เลี้ยงดู ได้เข้าศึกษาจนจบอักขระสมัยเบื้องต้นในโรงเรียนประชาบาล ประจำตำบลจนจบหลักสูตรตามรัฐบาลกำหนด


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ปีจอ (อายุ ๒๒ ปี) ณ พัทธสีมาวัดเวียงสระ สันนิษฐานว่า โดยมี พระครูชุ่ม เจ้าคณะแขวงอำเภอบ้านนา วัดเวียงสระ เป็นพระอุปัชฌาย์ หรือเป็นเจ้าคณะจังหวัดหรือรองเจ้าคณะจังหวัดในสมัยนั้น ไม่ทราบนามพระคู่สวด ได้รับฉายาทางธรรมว่า “เจตสิกาโร” แปลว่า ธรรมที่ประกอบกับจิต


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดวังตะวันตก

     อุปนิสัยล่วนตัวของพระครูลอย ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนที่มีเมตตาธรรมสูง สมถะ มักน้อย สันโดษ มีความอดทนสูง เคร่งครัดพระธรรมวินัย เป็นที่ยำเกรงของคนทั่วไป เมตตาต่อสรรพสัตว์ เห็นได้จากการที่มีสัตว์เล็กสัตย์น้อย เช่น กระรอก นกเอี้ยง มากินอาหารที่กุฏิท่านเป็นประจำ

     ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยตัวท่านเอง จนเชี่ยวชาญ แต่ท่านไม่ไปสอบ แม้แต่ใครมาชวนไปสอบท่านก็ไม่ไป ท่านไม่ได้มีคาถาอาคมแต่อย่างใด เพียงแต่ท่านบริสุทธิ์ด้วยศีล ศีลาจารวัตร ทำให้บารมีเกิดขึ้นในตัวท่านโดยตรง มีผู้เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง ในสมัยท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้น มีกุลบุตรมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่จำนวนมาก

     อีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนา สาธารณประโยชน์ สาธารณะสงเคราะห์ต่างๆ เช่น พัฒนาเสนาสนะภายในวัด สร้างโรงเรียนบ้านหนองโสน เปิดสำนักเรียนปริยัติธรรม อุปการะโรงเรียน เป็นต้น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวียงสระ
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเวียงสระ

มรณกาล


     พระครูลอย เจตสิกาโร อาพาธด้วยโรคประจำตัว ซึ่งสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญ ข่าวทราบถึง พระมหาประจวบ ภทฺทปญฺโญ ซึ่งได้จำพรรษา ณ วัดสุทัศน์ฯ กทม. ได้นิมนต์ไปพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กทม. โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ ได้ถวายเงินค่าเดินทางและค่ารักษาตลอด เดินทางโดยรถไฟ ต่อมาพระมหาประจวบได้เดินทางกลับมาร่วมงานศพ พระครูอภัยเขตนิคม (เซ่ง อภโย) วัดบ้านส้อง และได้แจ้งให้ญาติโยมทราบว่า พระครูลอยได้อาพาธหนัก และได้ประชุมกันที่วัดเวียงสระ ก็ได้ตกลงมีตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมท่าน ๓ คน คือ พระภิกษุฉาย พรหมฺโชโต , นายคล่อง แสงอนันต์ และ นายเชิ้ม บัวแย้ม แต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลสงฆ์ ก็ผิดหวัง เพราะพระครูลอยได้มรณภาพแล้ว เมื่อ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ สิริอายุ ๖๓ ปี พรรษา ๔๑ และทางโรงพยาบาลได้ทำการฌาปนกิจไปก่อนหน้าแล้ว ทั้ง ๓ ท่านจึงได้นำอัฐิกลับมายังวัดเวียงสระ และจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

     ต่อมาได้สร้างรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริง ประดิษฐาน ณ มณฑป เพื่อเป็นที่ระลึกในคุณงามความดี และสิริมงคลแด่ผู้กราบไหว้บูชา และจัดสร้างเหรียญรูปพ่อท่านลอย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น เพื่อเป็นพุทธานุสติ และเป็นที่ระลึกถึงในคุณงามความดีของท่าน

สมณศักดิ์


เป็น พระใบฎีกา
เป็น พระปลัด
เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์

ที่มา


เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔.
เอกสารออนไลน์ เรื่อง ประวัติวัดเวียงสระ
หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๓ เล่ม ๑๘ ภาค ๓ ค้นคว้าจากหอสมุดปิยมหาราชรฦก สนามหลวง กทม..

ผู้แนะนำข้อมูล


นายธนพล คงดี : ค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูล
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook