พระครูวิริยาธิการ (อั้น ฐานทินฺโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิริยาธิการ (อั้น ฐานทินฺโน)


 
เกิด ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๐
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดสองพี่น้อง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิริยาธิการ มีนามเดิมว่า อั้น ปาลคะเชนทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเส็ง ณ บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี บิดาชื่อนายเอียด ปาลคะเชนทร์ มารดาชื่อนางบุญช่วย ปาลคะเชนทร์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๓ คน ดังนี้

     ๑. นายอั้น ปาลคะเชนทร์
     ๒. นางเอื้อน ปาลคะเชนทร์
     ๓. นายเอิบ ปาลคะเชนทร์

     ในวัยเด็กสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน ได้ศึกษาเล่าเรียนทางบ้านตามความนิยมของคนโบราณ โดยมีคุณทวด เหมิ้น สารีพัฒน์ เป็นผู้แนะนำสั่งสอนภาษาไทยให้จนอ่านออกเขียนได้พอสมควร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ (อายุ ๑๖ ปี)ณ วัดพนม พระอุปัชฌาย์ตีด ติสฺโส เป็นพระอาจารย์บรรพชาสามเณร

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ตรงกับปีฉลู (อายุ ๒๐ ปี) ณ พัทธสีมาวัดพนม โดยมี พระอธิการตีด ติสฺโส วัดพนม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ฐานทินโน” แปลว่า ผู้ให้ฐานะ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะตำบลพนม
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอพนม
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอพนมกิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระครูวิริยาธิการ (อั้น ฐานทินฺโน) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เวลาเช้า ๐๕.๐๐ น. ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีเถาะ สิริอายุ ๘๓ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระใบฎีกา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิริยาธิการ

ที่มา


หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิริยาธิการ (อั้น ฐานทินฺโน) อดีตเจ้าคณะอำเภอพนม ๑๓-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕.
เอกสารสำรวจพระสังฆาธิการ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๔๙๔ โดย พระวัตตจารีศีลสุนทร (เกตุ ธมฺมวโร) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี วัดไตรธรรมารามฯ.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง
เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook