พระไตรรงค์ โชติธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระไตรรงค์ โชติธมฺโม


 
อายุ ๔๗ ปี
พรรษา ๑๑
วัด วัดมหาธาตุเจดีย์
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 63

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook