พระครูโสภณวิสุทธิ์ (เกลี้ยง ธมฺมทินฺโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณวิสุทธิ์ (เกลี้ยง ธมฺมทินฺโน)


 
เกิด ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดวิสุทธิโสภณ
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 246

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโสภณวิสุทธิ์ มีนามเดิมว่า เกลี้ยง โทนุบล เกิดเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับวันพุธ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ ที่บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โยมบิดาชื่อ คุณพ่อแสง โยมมารดาชื่อ คุณแม่ทุม โทนุบล

มีพี่น้องร่วมบิดา - มารดาเดียวกัน ๑๐ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๕ คน โดยท่านเป็นคนที่ ๙ ตามลำดับดังนี้
     ๑. นางบับ บุญเย็น
     ๒. นางอิ่ม บุญปัญญา
     ๓. นายนุ โทนุบล
     ๔.นางถุ่ม พรหมทา
     ๕. นางทอน บุญปัญญา
     ๖. นายเคน โทนุบล
     ๗. นางบุญถึง บุญเย็น
     ๘. ส.ต.อ.กลม โทนุบล
     ๙. พระครูโสภณวิสุทธิ์ (เกลี้ยง ธมฺมทินฺโน)
     ๑๐. นายเจียง โทนุบล

     พื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ในวัยเยาว์หลวงพ่อเกลี้ยงได้ใช้ชีวิตตามสมัยนิยมของเด็กชนบททั่วไป กระทั่งอายุ ๑๐ ขวบจึงได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พออายุได้ ๑๖ ปี ท่านมีโอกาสได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากบวชหน้าไฟให้ลุงจึงอยู่เพียง ๓ วัน ก็สึกออกมาใช้ชีวิตฆราวาสช่วยบิดา - มารดาทำงานด้านเกษตรกรรมต่อไป


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เวลา ๑๓.๓๕ น. ณ พัทธสีมา วัดวิสุทธิโสภณ (วัด​บ้านเป๊าะ) โดยมี พระครูเทวราชกวีวรญาณ (จูม ธฺมมทีโป) วัดโพธิ์ศรีหนองกก ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการบุญมา ธมฺมโชโต วัดสามขา ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกา สุพรรณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางมคธภาษาว่า "ธมฺมทินฺโน" แปลว่า "ผู้ให้ธรรมเป็นทาน, ผู้มีธรรมอันให้แล้ว"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
 เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิโสภณ
 เจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์

มรณกาล


     พระครูโสภณวิสุทธิ์ (เกลี้ยง ธมฺมทินฺโน) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๒๐.๔๕ น. ด้วยอาการอันสงบเนื่องมาจากโรคภาวะหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัด​ศรีสะเกษ สิริอายุ ๘๖ ปี ๕ เดือน ๒๗ วัน พรรษา ๖๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชคุณาภรณ์ (ดาว ญาณธโร) วัดหลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูโสภณวิสุทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


กลุ่มศิลปะในวัตถุมงคล
พระเครื่องเมืองสุรินทร์อิสานใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook