พระครูกิตติคุณวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูกิตติคุณวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๗
วัด วัดโนนหัวช้าง
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 377

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูกิตติคุณวิสุทธิ์ มีนามเดิมว่า วิสุทธิ์ กองทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน ที่ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันเป็นตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โยมบิดาชื่อ คุณพ่อจันทร์ โยมมารดาชื่อ คุณแม่หว้า กองทรัพย์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ พัทธสีมา วัดชัยมงคล ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูมงคลรัตนชัย​ (หลวงพ่อ​ที​ อินฺทปญฺโญ)​ วัด​ชัยมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรัตนกิจโกศล (หลวงปู่อ่อน อินฺทปญฺโญ) วัดธรรมวงษา ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทองสุข เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางมคธภาษาว่า "กิตฺติปญฺโญ" แปลว่า "ผู้มีปัญญาเป็นเกียรติ"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโนนหัวช้าง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูกิตติคุณวิสุทธิ์

ที่มา


กลุ่มศิลปะในวัตถุมงคล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook