พระสุทัศน์ ปญฺญาธโร | พระสังฆาธิการ

พระสุทัศน์ ปญฺญาธโร


 
อายุ ๖๖ ปี
พรรษา ๑๒
มรณภาพ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดกำแพงงาม
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 238

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม

มรณกาล


     พระสุทัศน์ ปญฺญาธโร มรณภาพ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุ ๖๖ ปี พรรษา ๑๒
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook