พระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนฺธสโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนฺธสโร)


 
เกิด ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วัด วัดกะทิง
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 121

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมี พระครูนิเทศคณานุสิฏฐ์ วัดหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพุทธบทบริบาล วัดพลวง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “ขนฺธสโร”


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดกะทิง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอมะขาม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูธรรมสรคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


นครแห่งธรรมะ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook