พระอธิการบุญมา สุปญฺโญ | พระสังฆาธิการ

พระอธิการบุญมา สุปญฺโญ


 
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดหนองปรง
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 266

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดหนองปรง

มรณกาล


     พระอธิการบุญมา สุปญฺโญ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๕๐ น. ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีที่มา


พระสงฆ์สมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook