พระอธิการโทน ธมฺมทินฺโน | พระสังฆาธิการ

พระอธิการโทน ธมฺมทินฺโน


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๒๙
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๖
พรรษา ๓๓
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๐๙
วัด วัดบางภาวนาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 335

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการโทน ธมฺมทินฺโน เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ปีจอ เล่ากันว่า ท่านเป็นชาวบ้านถ้ำหอม อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน แดนเขตเขาพนม จังหวัดกระบี่ ก่อนอุปสมบทได้ใช้ชีวิตฆราวาส ไม่สืบทราบว่าท่านมีภรรยาหรือมีบุตรธิดาหรือไม่ ทราบเพียงว่า ท่านเป็นหมอช้าง มีวิชาอาคมเกี่ยวกับช้าง การเลี้ยงช้าง และเป็นผู้ที่สนใจศึกษาวิชาด้านศาสตร์โบราณ หมอยา ไสยศาสตร์ มาตั้งแต่ยังไม่อุปสมบท


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๔๗ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ วัดบางพา (วัดบางภาวนาราม) โดยมี พระครูวิธูรธรรมศาสน์ (แดง จนฺทวชิโร) เจ้าคณะอำเภอพระแสง วัดพระโยค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาเรือง จนฺทสโร วัดบางภาวนาราม เป็นพระคู่สวด

     หลังอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษา ณ วัดบางพา และก็ไปมาระหว่างวัดบางสวรรค์ เนื่องจากท่านมีความสนิทสนมกับ พ่อท่านล้อมเป็นพิเศษ ข้อมูลคนเฒ่าคนแก่เล่าว่า ท่านได้แลกเปลี่ยนวิชาอาคมกันด้วย ขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่วัดบางพา ท่านได้สงเคราะห์ญาติโยมด้วยความเมตตา รักษาสาธุชนที่เจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพร เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนอย่างกว้างขวาง เป็นสงฆ์ที่เคร่งครัดพระธรรมวินัย ทั้งท่านมีวิชาอาคมเป็นที่ลือเลื่องอีกด้วย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางภาวนาราม

มรณกาล


     พระอธิการโทน ธมฺมทินฺโน อาพาธด้วยโรคชรา ถึงแก่มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษา ๓๓ที่มา


เอกสารสำรวจพระคณาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมารามฯ บันทึกโดย พระวัตตจารีศีลสุนทร ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ พระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี บันทึกเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔.
เรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่แถววัด.
ข้อมูลจากพระใบฎีกาอภิชาติ อภิชาโต วัดย่านดินแดง.


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook