พระครูใบฎีกา เจริญ ติกฺกธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระครูใบฎีกา เจริญ ติกฺกธมฺโม


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดสันติธรรมาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 208

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูใบฎีกา เจริญ ติกฺกธมฺโม มีนามเดิมว่า นายเจริญ ทับกะแดะ เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ (วันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล) อาชีพ กสิกรรม ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดา ชื่อ นายเนื่อม ทับกะแดะ มารดา ชื่อ นางเกตุ ทับกะแดะ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ (อายุ ๒๓ ปี) เวลา ๑๔.๐๗ ณ วัดสุบรรณนิมิตร ตำบลตากแดก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี พระครูวาทีธรรมรส (คล้อย วินายโก) อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร เจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระประโยชน์ จนฺทโน วัดสุบรรณนิมิตร เป็นพระกรรมวาจารย์ ได้รับฉายา ติกฺกธมฺโม


การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

งานเผยแผ่

พระธรรมทูต

มรณกาล


     พระครูใบฎีกา เจริญ ติกฺกธมฺโม เมื่อเข้าวัยชรา ก็ได้อาพาธด้วยโรคอัมพฤกษ์ เป็นเวลาหลายปีโดยมีญาติเป็นผู้ดูแล มรณภาพด้วยโรคลมปัจจุบัน เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระราชชัยกวี (เงื่อม อินฺทปณฺโญ)

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook