พระโอวาท อนาวิโล | พระสังฆาธิการ

พระโอวาท อนาวิโล


 
อายุ ๖๑ ปี
พรรษา ๑๕
มรณภาพ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดแจ้ง
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 80

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง

มรณกาล


     พระโอวาท อนาวิโล มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สิริอายุ ๖๑ ปี พรรษา ๑๕
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook