พระธรรมเสนานุวัตร (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมเสนานุวัตร (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๒
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗

ชาติภูมิ


     พระธรรมเสนานุวัตร มีนามเดิมว่า บำรุง มากก้อน เกิดเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เป็นอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๕

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต พุทธชินราชวรธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook