พระครูธรรมรัต (ประดิษฐ์ พุทฺธิเมธี ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมรัต (ประดิษฐ์ พุทฺธิเมธี ป.ธ.๔)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
อุปสมบท ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
วัด วัดพลับพลาชัย
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 1,428

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูธรรมรัต มีนามเดิมว่า ประดิษฐ์ ทะลาไธสง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ บ้านหนองกาดพัฒนา ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โยมบิดาชื่อ นายบุญมา ทะลาไธสง โยมมารดาชื่อ นางหงษ์ ทะลาไธสง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดนิเวศน์วิทยาราม ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ (บุญตา) วัดชลธาร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ พัทธสีมาวัดพลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูสิริดิสวัฒน์ วัดดิสานุการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวรวงศ์มนูญ วัดสามพระยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประสิทธิ์วรการ วัดพลับพลาชัย เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เลขานุการเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
 เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๒
 พระวินยาธิการประจำเขต

ฝ่ายการศึกษา

เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพลับพลาชัยที่มา


facebook Thamarat Tls


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook