พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ (บุญชนะ สิริภทฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ (บุญชนะ สิริภทฺโท)


 
วัด วัดเนินสว่าง
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง
 เจ้าคณะตำบลบางบุตรที่มา


temple.rayongz.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook