พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม (วินัย วิสุทฺสีโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม (วินัย วิสุทฺสีโล)


 
วัด วัดหนองหว้า
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
 เจ้าคณะตำบลพนานิคม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook