พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๑ ปี
พรรษา ๗๐
วัด วัดทุ่งกวาว
ท้องที่ แพร่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ ๑ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูโกศลสมณคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโกสัยธรรมคณี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธี ปรีชาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook