พระครูสมุทรทิวากรคุณ (วีรศักดิ์ ทิวากโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรทิวากรคุณ (วีรศักดิ์ ทิวากโร)


 
มรณภาพ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 เจ้าคณะอำเภออัมพวา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook