พระครูอมรธรรมประสุต - พระสังฆาธิการ

พระครูอมรธรรมประสุต


 
เกิด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๔ ปี
มรณภาพ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดโบสถ์โพธิ์งาม
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโบสถ์โพธิ์งาม
 เจ้าคณะตำบลสายห้วยแก้ว


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook