พระเทพพุทธิมงคล (เฉลิม ชยุตฺตโม) | พระสังฆาธิการ

พระเทพพุทธิมงคล (เฉลิม ชยุตฺตโม)


 
เกิด ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
มรณภาพ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพพุทธิมงคล มีนามเดิมว่า เฉลิม สนธิสัมพันธ์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บ้านหัวนา ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โยมบิดาชื่อ นายเสน โยมมารดาชื่อ นางบับ สนธิสัมพันธ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 กรรมการมหาเถรสมาคม
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิจารณธุรกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลคณิศร สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ สุวิธานกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพุทธิมงคล โสภณศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook