พระครูโสภณกิตติวิบูล (เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณกิตติวิบูล (เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕)


 
มรณภาพ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดแจงร้อน
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
 เจ้าอาวาสวัดแจงร้อน
 เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook