พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิสิฐปัญญากร (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ)


 
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๙
วัด วัดบ้านตอง
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
 เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook