พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร)


 
อายุ ๗๔ ปี
มรณภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดมงคลพุการาม
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม
 เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง

มรณกาล


     พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ.โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น สิริอายุรวม ๗๔ ปี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook