พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร)


 
อายุ ๗๔ ปี
มรณภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดมงคลพุการาม
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม
 เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง

มรณกาล


     พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย จิตฺตกาโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ.โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น สิริอายุรวม ๗๔ ปี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook