พระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๘
วัด วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.ม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริวิสุทธิญาณ
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีธรรมาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook