พระราชรัชมงคลเมธี (เจียร เขมาจาโร) - พระสังฆาธิการ

พระราชรัชมงคลเมธี (เจียร เขมาจาโร)


 
เกิด ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๗๙ ปี
มรณภาพ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิจิตรธรรมคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระมหาคณิศร พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธาน มหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัชมงคลเมธี ญาณธารีธรรมคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook