พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย) | พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย)


 
เกิด ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๘ ปี
พรรษา ๓๘
วัด วัดต้นธงชัย
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
 เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย

สมณศักดิ์


เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูมหาเขลางค์ธรรมารักษ์
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิธรรมพิลาส [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook