พระครูชินวัชรวิสุทธิ์ (เพิ่ม ชินวํโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูชินวัชรวิสุทธิ์ (เพิ่ม ชินวํโส)


 
เกิด ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔
วัด วัดแก่นเหล็ก
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็ก
 เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook