พระครูปัญญาพัชรศาสน์ (บุญมั่น ปญฺญาวุฑฺโฒ) - พระสังฆาธิการ

พระครูปัญญาพัชรศาสน์ (บุญมั่น ปญฺญาวุฑฺโฒ)


 
วัด วัดเทพประชุมนิมิตร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
 เจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิตร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook