พระครูญาณวัชร์วิมล - พระสังฆาธิการ

พระครูญาณวัชร์วิมล


 
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดห้วยหลวง
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
 เจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook